QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Đào tạo Nhật ngữ tại Trung tâm trong vòng 6 tháng. Đạt trình độ N4 trước khi xuất cảnh.

XEM THÊM

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

Các hoạt động ngoại khóa nhằm mục đích gắn kết tạo nên một tập thể đoàn kết và vững mạnh .

XEM THÊM