ĐỐI NGOẠI THĂM HỎI

CÁC TRƯỜNG NHẬT NGỮ TẠI NHẬT BẢN

DU HỌC SINH NHẬT LINH TẠI NHẬT BẢN

CUỘC SỐNG DU HỌC SINH TẠI NHẬT

Lắng nghe chia sẻ của 2 cựu học sinh, em Bùi Ngọc Phương Linh và em Hà Văn Minh chia sẻ về cuộc sống hàng ngày của một du học sinh tại Nhật Bản.