LỘ TRÌNH DU HỌC

ĐĂNG KÝ ĐI DU HỌC

Nam – Nữ tốt nghiệp THPT đăng ký đi du học. Tham gia phỏng vấn Trường Nhật Ngữ.

CHUẨN BỊ HỒ SƠ

Học viên chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu của trung tâm trước khi tham gia phỏng vấn.

ĐÀO TẠO NGÔN NGỮ

Đào tạo Nhật ngữ đạt trình độ N4 trước khi xuất cảnh.

TRÌNH CỤC & XIN VISA

Sau khi hoàn thiện hồ sơ trình cục, có visa du học sinh sẽ xuất cảnh.

ĐĂNG KÝ ĐI DU HỌC

ĐÀO TẠO NGÔN NGỮ